Zgnilec amerykański (AFB)

Zgnilec amerykański (AFB) to jedna z najgroźniejszych chorób pszczół. Wywołuje bardzo duże szkody w pasiece, a w efekcie może prowadzić do jej całkowitej likwidacji. Przyczyną infekcji jest laseczka larwy Paenibacillus larvae. Przetrwalniki odznaczają się bardzo wysoką odpornością na działanie termiczne i chemiczne, a w normalnych warunkach przeżywają nawet do 40 lat. Szczególne nasilenie choroby przypada na drugą połowę lata kiedy wysoka temperatura i częste przegrzewanie gniazda sprzyja rozkładającej się masie.

Objawy

Do zakażenia larw dochodzi gdy pszczoły karmią je miodem i pyłkiem. Wszystkie zmiany chorobowe następują po zasklepieniu czerwiu, więc są trudne do obserwacji. Kiedy zainfekowana larwa umrze wieczko na zasklepie ciemnieje, robi się zapadnięte i dziurawe. Na plastrach pojawia się czerw rozstrzelony a pod zasklepami widoczne są brązowe, obumarłe larwy. Po włożeniu zapałki do chorej komórki i delikatnym jej wyciąganiu, rozciąga się gnijąca masa od 10-30mm. Zwykle po 4 tygodniach od śmierci larwy na dnie lub ściance komórki powstaje zasuszony strupek, który może być łatwo widoczny po odpowiednim odwróceniu ramki. Przy bardzo dużym nasileniu choroby z ula wydobywa się zapach przypominający klej stolarski.

Rozprzestrzenianie

Przez pszczoły: groźnym źródłem infekcji są puste ule na wiosnę po osypanych, chorych rodzinach, gdyż są łatwym kąskiem dla pszczół rabujących. Przez pszczelarza; szczególnie przez przenoszenie ramek między ulami z czerwiem a także używania dłuta, które miało kontakt ze zgnilcem.

Zapobieganie

Podstawowym warunkiem jest utrzymanie higieny w pasiece. Powinno się dezynfekować stare ule i narzędzia, nie podkarmiać pszczół miodem nieznanego pochodzenia. Trzymać tylko silne pnie i unikać rabunków. Nie używać rękawic.

Leczenie

Polega na jak najszybszym zniszczeniu rodziny. Pszczoły siarkujemy, następnie palimy z ramkami, matami i wszystkim czego nie możemy zdezynfekować. Odkażanie sprzętu polega na opalaniu korpusów lampą gazową lub przy użyciu 2% roztworu sody kaustycznej.

Bardzo łatwo jest pomylić zgnilec złośliwy ze zgnilcem europejskim lub chorobą woreczkową.

Copyrights © 2010-2011 Pszczele Zdrowie

Płatności drogą elektroniczną obsługuje: