Technika wykonywania przeglądów rodzin pszczelich

Punkt 1.

Najważniejszą sprawą jest odpowiedni ubiór, nie możemy podczas przeglądu odchodzić i oganiać się od pszczół. Przegląd zawsze zaczynamy od pni zdrowych, podejrzane o chorobę zostawiamy na koniec.

Punkt 2.

Przed przystąpieniem do przeglądu powinno się zobaczyć pracę pszczół na wylotkach. Loty słabe, pojedyncze mogą świadczyć o małej liczbie pszczół i podejrzeniu choroby. Ule zabrudzone kałem świadczą o występowaniu biegunki. Martwy czerw przed wylotkiem może oznaczać brak pokarmu, wody lub chorobę czerwiu.

Punkt 3.

Nastepnie wpuszczamy parę kłębów dymu przez wylotek, w ten sposób dajemy pszczołom sygnał ostrzegawczy o wizycie (nabierają one pokarmu do wola miodowego i są bardziej łagodne).

Punkt 4.

Zdejmujemy daszek i umieszczamy go przy ulu, zwracamy równocześnie uwagę na zapach wydobywający się z ula. Kwaśna, gnijąca woń może świadczyć o chorobie czerwiu. Jeżeli są nadstawki to kładziemy je na daszek i zabezpieczamy przed rabunkiem. Ściągamy kratę odgrodową sprawdzając ostrożnie czy nie ma na niej matki.

Punkt 5.

Jeżeli mamy dwa korpusy gniazdowe przeglądamy najpierw dolny (od dennicy), robiąc odwrotnie będziemy przetrząsali te same pszczoły dwa razy co wpływa nie korzystnie na ich zachowanie.

Punkt 6.

Wyjmujemy pierwszą ramkę i odstawiamy przed wylotek w róg. Wyciągamy następną i mocnym ruchem strząsamy pszczoły do ula. Sprawdzamy czy w pustych komórkach na dnie lub ściance nie ma śladów „strupków", które świadczą o zgnilcu amerykańskim lub europejskim.

 

Punkt 7.

Następnie kontrolujemy czerw. Larwy zdrowe są perłowobiałe, połyskujące i segmentowe. Larwy chore zmieniają kolor na żółty i tracą połysk. Czerw zdrowy zasklepiony posiada wieczka woskowe wypukłe, przy czerwiu chorym wieczka są przyciemniałe i zapadnięte.

Punkt 8.

Kontynujemy sprawdzanie wszystkich ramek w gnieździe. Po skończonej inspekcji składamy ul i sprawdzamy czy wokół niego nie ma pozostałości wosku i czerwiu.

 

 

Pamiętajmy. Chorobom lepiej jest zapobiegać niż je leczyć!

Copyrights © 2010-2011 Pszczele Zdrowie

Płatności drogą elektroniczną obsługuje: