Zgnilec europejski (EFB)

Zgnilec europejski (EFB), kiślica - choroba bakteryjna czerwiu niezasklepionego, rzadziej zasklepionego wywoływana przez ziarniaka Melissococcus pluton. Może występować w dwóch postaciach: łagodnej lub złośliwej. W obu przypadkach choroby występuje czerw rozstrzelony. Choroba pojawia się najczęściej w drugiej połowie wiosny lub wczesnym latem, a jej wystąpienie i nasilenie w dużej mierze uwarunkowane jest warunkami klimatycznymi.

Objawy

Początkowo nie można stwierdzić żadnych zmian na czerwiu. Po kilku dniach od zarażenia oskórek chorej larwy traci połysk a obumarłe larwy przyjmują żółtoszary kolor. W postaci łagodnej ginie czerw otwarty a z ula wydziela się octowata woń. W postaci złośliwej ginie czerw niezasklepiony jak i zasklepiony a objawy przypominają zgnilca amerykańskiego. Po włożeniu zapałki do chorej komórki rozciąga się gnijąca masa o długości od 1-10 mm i wyczuwalna jest woń gnijącego mięsa.

Rozprzestrzenianie

Choroba szerzy się za pośrednictwem pszczół błądzących, rójek, zanieczyszczonych sprzętów i narzędzi pasiecznych a także za pośrednictwem pszczelarza, który nie przestrzega podstawowych zasad hodowlano-sanitarnych.

Zapobieganie

Należy utrzymywać tylko silne rodziny i unikać rabunków. Zapewnić stały dopływ nektaru i wody, przestrzegać zasad higieny w pasiece, regularnie wymieniać matki, unikać zbyt wczesnego poszerzania gniazda.

Leczenie

Pszczoły należy przesiedlić do transportówki i poddać 24 godzinnej głodówce. Następnie przenosimy pszczoły do odkażonego ula i podajemy ciepły syrop. Wymieniamy matkę na nową.

Podobne objawy do zgnilca europejskiego występują przy silnym nasileniu warrozy, choroby woreczkowej lub zaziębieniu czerwiu. Rozpoznanie następuje po wykonaniu badania laboratoryjnego lub przy użyciu testu EFB.

Copyrights © 2010-2011 Pszczele Zdrowie

Płatności drogą elektroniczną obsługuje: