AFB/EFB Szybkie testy kasetowe do diagnozowania zgnilca amerykańskiego/europejskiego

Diagnostyczne zestawy VITA AFB/EFB zostały opracowane dla Vita (Europe) Limited w Central Science Laboratory, Wielka Brytania. Zostały on zaprojektowane aby szybko zdiagnozować zgnilca amerykańskiego/europejskiego w zainfekowanych larwach pszczoły miodnej. Zestawy oparte są na technologii podobnej do tej jakiej używa się w wysoko skutecznych testach ciążowych i reagują specyficznie na przeciwciała związane z patogenem Paenibacillus larvae wywołującym zgnilca amerykańskiego/Melissococcus pluton wywołującym zgnilca europejskiego.

Zestawy do użycia w terenie są rygorystycznie sprawdzane poprzez porównywanie ich ze standardowymi badaniami laboratoryjnymi. Potwierdzenie przeprowadzone zostało w National Bee Unit - Central Science Laboratory, Wielka Brytania i w innych instytutach na arenie międzynarodowej.

 

Zawartość zestawu

1 x butelka do ekstrakcji zawierająca 5 ml buforu i kulki rozbijające. Zawartość 0.05% azydku sodu jako środka konserwującego (patrz ostrzeżenie poniżej).

1 x kasetka testowa w foliowym opakowaniu.

1 x szpatułka

1 x pipeta

Każde opakowanie zawiera saszetkę żelu krzemionkowego jako środek osuszający. Unikać kontaktu ze skórą.

Po naniesieniu badanej próby na kasetkę testową, należy utrzymać ją w pozycji poziomej. Aby to uzyskać można umieścić ją na dłoni lub alternatywnie płaskiej powierzchni.

Na odwrotnej stronie kasetki testowej znajduje się etykieta gdzie można zanotować informacje takie jak: opis próbki, data i wynik. Na odwrocie jest również nr partii każdej płytki testowej. Jeśli wystąpią problemy z testem, kontaktując się z dystrybutorem należy podać nr partii.

 

Próbki

Cała lub część larwy może być użyta do badania. Aby uzyskać najlepszy wynik zaleca się jednak użycie całej zainfekowanej larwy.

 

Postępowanie z kasetką testową

Zestaw jest jednorazowy, należy go użyć tylko raz.

 Foliowe opakowanie powinno być nienaruszone i przechowywane w temperaturze pokojowej 18-250.

Po naruszeniu foliowego opakowania data ważności testu nie jest gwarantowana. Po otwarciu doradza się zużyć je tak szybko jak to możliwe.

Okno wyniku na kasetce testowej nie powinno być dotykane. Zestaw testowy należy przechowywać w suchym miejscu.

Jeśli po otwarciu płytka testowa okaże się: uszkodzona, zadrapana lub porysowana w jakiś sposób należy skontaktować się z dystrybutorem.

Przed użyciem zestawu należy zapoznać się z instrukcją.

UWAGA: Zestaw w butelce z buforem zawiera azydek sodu, który jest toksyczny. Należy obchodzić się z nim ostrożnie, nie połykać i unikać kontaktu ze skórą. W systemie wodno-kanalizacyjnym azydek sodu może wytworzyć wybuchowy azydek miedzi lub ołowiu. Materiał zawierający azydek sodu należy unieszkodliwić poprzez przepłukanie wodą

 

Przechowywanie

Zestaw diagnostyczny Vita AFB/EFB przechowywać w temperaturze pokojowej, nie w lodówce lub zamrażarce. Przechowywać w suchym miejscu i zużyć w ciągu kilku dni od czasu otwarcia foliowego opakowania.

 

Warunki dostawy

Testy przeznaczone są do wykrycia i diagnostyki patogenu określonego na foliowym opakowaniu . Testy dostarczają podstawy do domniemanej diagnozy. Wynik negatywny nie stanowi dowodu, że nie występują specyficzny patogen. W razie wątpliwości należy powtórzyć test lub potwierdzić wynik testem przeprowadzonym w laboratorium diagnostycznym.

Należy zachować ostrożność, unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Przechowywać z dala od dzieci. Nie do użytku wewnętrznego. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku diagnostycznego. Dostawa, serwis, informacje i porady wyświadczane są w oparciu, że klient jest odpowiedzialny za używanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie ryzyko związane z przeprowadzeniem tego produktu należy do kupującego.

Pszczele Zdrowie nie bierze odpowiedzialności za pośrednie, umyślne konsekwencje uszkodzeń wynikającego z jego użytkowania. Wyłączna naprawa dla klienta jest ograniczona do wymiany towaru lub fakturowej ceny towaru.

Copyrights © 2010-2011 Pszczele Zdrowie

Płatności drogą elektroniczną obsługuje: